100 m

Metro station Elektrozavodskaya

Arbatsko-Pokrovskaya Line